top of page

Acerca de

Анандам өгсөхүй

ACE-MEF шинжлэх ухааны ертөнц рүү нэвтрэх хамгийн тохиромжтой хаалга.

Asset 4.png

Анандам өгсөхүй” нь  АСЕ МЭФ ухаан руу нэвтрэх анхан шатны суурь сургалтуудын нэг бөгөөд таныг дотоод чадамжтайгаа холбогдоход тань туслах нийт 9 алхамтай,  12 цагийн  групп дадал сургалт юм.

  Бие махбод, оюун санаа, сүнслэгийн хувьд нэгдмэл чанараа мэдэрч туулна