top of page

Acerca de

Анандам өгсөхүй

ACE-MEF шинжлэх ухааны ертөнц рүү нэвтрэх хамгийн тохиромжтой хаалга.

Asset 4.png

Анандам өгсөхүй” нь  АСЕ МЭФ ухаан руу нэвтрэх анхан шатны суурь сургалтуудын нэг бөгөөд таныг дотоод чадамжтайгаа холбогдоход тань туслах нийт 9 алхамтай,  12 цагийн  групп дадал сургалт юм.

  Бие махбод, оюун санаа, сүнслэгийн хувьд нэгдмэл чанараа мэдэрч туулна

 Тэгш хэм, тэнцвэр, гүйдэл, урсгалаа идэвхжүүлэн түгжигдмэл байдлаас ангижрна

Дархлаажуулагч, орчлонгийн эсрэг бие, өвөрмөц эсрэг биеийн идэвхжүүлэлт,

Reconnecting with the your inner body, your Chakras, the 7 Energy Centres of your body

Join the
Program

"Анандам" гэж юу вэ?

Ананда гэдэг нь энгийн үгээр бол төгс жаргалан гэсэн утгатай үг юм.
Энэ бол бидний сүнс оршдог цэвэр ариун мөн чанар, бидний оршин тогтнохуй, бидний дээд зорилгодоо хүрэхэд зайлшгүй шаардлагатай хайрын далай юм.  Бидний жинхэнэ чанарууд Анандамын охь мөн чанараас үүсдэг.

Түүнчлэн бидний хүрээлэн байгаа орчин, оршихуйн амьтай бүхэнд бас байдаг. Тиймээс хамтдаа  "Анандам”-аар долгилох урлагыг бүрэн эзэмшихийн тулд төгс жаргалангийн охийг зорилготойгоор идэвхжүүлэн өдөөж, ундруулан дотоод гадаад орчлонгоо дүүргэцгээе.

DRPF-ийн үндсэн техник болон гол зорилго бол Сэрэмсэр, Ухамсар, Эрчимээ хүчирхэгжүүлснээр амьдралын бүхий л талбарт бүтээлийг бий болгож, баяжуулан бүрэн дүүрэн болгоход оршино.

Анандамаар өгсөхүй хичээлийн явцад бид төв мэдрэлийн эрхтэн тогтолцооны ялгаатай төлөвүүдээр дамжуулан товлосон газраа болон бусад хэсгүүдээ өөрөө анагаах  чадамжуудыг идэвхжүүлдэг.

Хөдөлгөөний болон мэдрэхүйн эсүүдээр дамжуулан  тэгш хэм, тэнцвэр, гүйдэл, урсгалыг бий болгоно.

Түүгээр ч зогсохгүй илүү хүчирхэг дархлаатай болохын тулд бид оюун санааны хүлээснээс ангижирч, сэрэмсэр, ухамсар, эрчимийн замаар өөрийн дотоод дахь дархлаа болон эсрэг биеийн үйлдвэрлэлээ идэвхжүүлнэ.

Төв мэдрэлийн тогтолцооны уулзварууд болох эрчмийн хүрдүүд рүүгээ гүн нэвтэрч өөрийн хэмжээсээ нэмэгдүүлээрэй.

 Өөрийн хэмжээсээ дээшлүүлэхүй зэрэг тусгай дижитал техник болон заслуудаар дамжуулан дотоодоосоо өөрөө дархлаагаа хүчирхэгжүүлэн, идэвхжүүлэх чадамжийг бий болгоно.

Никила багшийг танилцуулж байна

nikhila_edited_edited.png

Никила Тарини Рамеш бол DRPF Worldwide (ДРПФ Ворлдвайд)-ийн 10 гаруй жилийн туршлагатай мастер багш юм. Тэрээр маш олон хүнийг өөрийн мөн чанараа нээж, дотооддоо орших мэргэн багшаа сэрээхэд нь зааж чиглүүлсэн арвин туршлагатай.

  • Facebook
  • Instagram

“Анандам Өгсөхүй” сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдэж авахыг хүсч байна уу?

Илүү ихийг Фэйсбүүкт байршуулсан хэлэлцүүлэг болон видеонуудаас үзээрэй. 

bottom of page